Výdej přihlášek od v ZŠ Borovany, ŠD I. (viz. kontakty)

 


Termín tábora:


 

Informace k platbě tábora

číslo účtu:
variabilní symbol: číslo přihlášky
Datum splatnosti:
Cena tábora:

 


List účastníka tábora

List_účastníka_tábora
Titul : List_účastníka_tábora

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti
Titul : Posudek o zdravotní způsobilosti

Přihláška - vzor

Vzor vyplněné přihlášky.
Titul : Přihláška - vzor